Nyheter, augusti 2012

  • 04.08.2012

    Självbyggare

    I pilotserien ingår några självbyggen. Här en färdig processor under idriftagningstest. Processorn är en JOBO ST75 byggd för eget bruk monteras på en Valtra A95 traktor.
    Läs mera