Nyheter, mars 2014

  • 23.03.2014

    Maskindemonstration i Replot

    Ett lokalt tillfälle att bekanta sig med maskinell gallring med stegskördaren JOBO ST75 var tydligen efterlängtad, eftersom ca. etthundra personer sökt sig till demonstrationen som Syketec ordnade. Gallringen gjordes i ett ca.
    Läs mera