Nyheter, juni 2017

  • 03.06.2017

    Diametermätning

    I leveranser f.o.m. denna sommar kan vi erbjuda diametermätning som tlläggsval till stegmataren JOBO ST75C. Mätgivarn är kopplad till den ena (eller bägge) huvudknivarna.
    Läs mera