01.03.2018

Leveranser av byggsatser avslutas

Försäljningen av byggsatser har varit ett ypperligt sätt att skapa närkontakt med kunder. Mycket viktig information har kunnat användas att direkt utveckla produkterna. Nu är tid att bedömma situationen på nytt, då efterfrågan på färdiga maskiner har växt mycket kraftigt, har vi beslutat att upphöra med leveranser av byggsatser och koncentrera oss på leveranser av högkvalitativa färdiga maskiner.
Efter 15. mars kommer vi inte att ta emot beställningar på byggsatser.

Gå till "Nyheter"