Styr- och mätsystem JOBO CAN CCD

Vårt standard system är JOBO CAN CCD som kan handha styrningen av skördarens vanligaste egenskaper för normal drift. Användaren kan med systemet finjustera skördarens funktioner helt beroend på oljeflöden och temperaturer. Val av trädslag och längdförval är enkelt genom menyer och knappval.

JOBO CAN CCD separat montering

Tekniska egenskaper

Driftspänning
9 - 32 VDC
Drifttemperatur
-20 -  +60 °C
LCD skärm
3,5in QVGA color (320 x 240)
Stomme, aluminium
IP67
Interface
CAN 2.0B, ISO 11898
Anslutning
44 pin AMP Super Seal
Realtidklocka


Standard egenskaper

 • Intern diagnostik i realtid
 • Automatisk matning och backning

 • Längdmätning från steget (± 5 cm)

 • längdförval (6 x 6 längder)

 • Fyra köralternativ:
  • F1 - Kombinerad steg/rulle

  • F2 - Enbart rulle

  • F3 - MultiStem™

  • F4 - MultiGrip™

Tillgängliga alternativ

 • Längdmätning med mätrulle  (± 3 cm)
 • Pump för stubbehandling
 • Ventilbord färdigt för rullmontering
 • Panel eller separat monterat system

Öppna databaldet för  JOBO CAN CCD här