Automatisering av en gammal Patruuna traktorprosessor

Denhär gamla Patruuna traktorprosessorn fick ett nytt liv efter att den kopplats till vårt styrsystem JOBO CAN CCD.

PATRUUNA prosessor

Nya riktningsventiler

längdmäthjul

Alla funktioner styrs nu från skördar styrsystemet, inkludernade förval av 36 olika längder.

Se en kort video sekvens från testningen