Automatisering av Patu LF40 tractor processor

Traktorprocessorn Patu är en välkänd och beprövad stegprocessor. Det mekaniska ventilbordet fungerar men är jobbig att lyfta in i hytten och kräver manuellkörning som under en hel dag blir tröttande. Syketec erbjuder nu en enkel lösning att automatisera stegmataren. Vårt styrsystem till JOBO ST75 kan användas för körning av Patu, endast programmet behöver bytas.

Modifieringen kan lätt göras på en dag och görs i följande steg:

1. Montera givare för stegstyrningen och längdmätningen
2. Installera styrventilerna i Patustommen
3. Korta av slangarna och anslut till ventilbordet
4. Koppla till styrsystem och hydraulik, byt program

Alla delar som behövs kan köpas från Syketec. I leveransen ingår:
- 2st givare med skyddsslang
- skydd för givarna, mätskruvar
- ventilbord för 5 st styrventiler, med förskruvningar
- styrkabel till JOBO styrenhet, med nytt program