Ersättning av körsystemet för Timberjack 810

Det gamla körsystemet från en välkänd svenk tillverkare fungerar inte och orginal delar hittas inte. Beslutet var att ersätta hela systemet med vår hård- och mjukvara. Bytet gjordes mycket enkelt eftersom de två kontakterna på gamla systemet enbart flyttades över till det nya systemet. På det sättet behövdes inga förändringar på befintligt kablage.

Timberjack 810

The old system

The new system

I det nya systemet finns alla parametrar som behövs för finjusteringar i den nya CCD skärmen. Skärmen kan också visa motordata.