Uppgradering av Danfoss kranstyrning

Samtidigt som vi monterade en ny (nr. 100) JOBO ST75C Combi på denhär Kronos kranen, ersatte vi de gamla styrspakarna med nya minispakar typ OTTO.

NORCAR 490

OTTO joystick

JOBO CAN MID

Styrsystemet JOBO CAN MID innehåller som standard inställningarna för joystick. I dethär fallet var ventilborder av typ Danfoss och det styrs med PWM styrsignaler (spänning). Inställningarna är min. och max. med ramper och dödzoner.